GreenGallery ®

Mobilná zeleň


Mobilná zeleň - sa rozumie zeleň v nádobách rôznej veľkosti a rôzneho typu.
Často realizujeme mobilnú zeleň v mestách a dedinách na verejných plochách ale tiež pri hoteloch a reštauráciách.

V poslednej dobe rastie potreba doplniť osadenými nádobami, truhlíkmi a kvetináčmi plochy dlažieb v záhradách. Je veľmi dôležité zvoliť vhodné rastliny, podľa veľkosti rastliny, polohy a následnej údržby.