GreenGallery ®

Referenčné projekty


Rodinný dom Šamorín

Pre klienta bola realizovaná pokládka a úprava predpestovaných trávnikov a realizácia výsadby okolo zámkovej dlažby pred hlavným vstupom do budovy. V záhradnej časti boli ralizované veľkoplošné trávnaté plochy s výsadbou rastlín. Trávnik je z polovice koberec a polovica siaty trávnik (zadná časť). V zadnej časti bolo realizované jazero s altánkom.